Privacy policy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies  w serwisie internetowym www.ashome.eu  (dalej jako Serwis)

I. Administratorem serwisu internetowego jest „AS HOME” Laura Wilkowiecka, z siedzibą w Twardogórze, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, NIP: 9112032205, Regon: 384247958, e-mail: biuro@ashome.eu opisany dalej jako Administrator serwisu.
Z Administratorem serwisu można się skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@ashome.eu
Administrator serwisu jest jednocześnie administratorem danych osobowych, o ile inaczej nie wskazano inaczej w Polityce prywatności.

II. Dane osobowe i prywatność

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

 

l.p.DZIAŁANIE UŻYTKOWNIKACEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHPODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHJAK DŁUGO
BĘDĄ PRZETWARZANE
DANE OSOBOWE
SKUTEK
NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH
1.działania w celu zapisania się na newsletterwysyłanie informacji związanych działalnością Administratora serwisu i ofert handlowychumowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)do momentu wypisania się z newsletterabrak możliwości otrzymywania newslettera
2.Rejestracja konta, dokonanie zamówienia lub zapytanieObsługa zamówień lub zapytańprawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celu prowadzenia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, chyba, że wcześniej użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzaniabrak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie
3.zapytanie o ofertę handlowązgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celu prowadzenia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniejbrak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie
4.dodanie komentarza – jeżeli jest to w Serwisie możliwepublikacja komentarza, w przypadku udostępnienia przez Administratora takiej możliwoścido momentu wycofania zgodybrak możliwości dodania komentarzabrak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie
5.wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na marketing bezpośrednimarketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka”)prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)do czasu wypełnienia celów marketingowych Administratora serwisu, chyba że wcześniej użytkownik usunie ciasteczka zapisane na urządzeniu lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danychbrak możliwości otrzymywania sugestii usług
6.wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznychanaliza sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji „Ciasteczka”)prawnie uzasadniony interes Administratora serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora serwisu, chyba że wcześniej użytkownik samodzielnie usunie ciasteczka zapisane na urządzeniu lub złoży sprzeciw wobec przetwarzanianieuwzględnienie preferencji użytkownika dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
7.Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora serwisu mogące powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługamiZabezpieczenie danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeńprawnie uzasadniony interes administratora serwisu polegający na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeńbrak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora serwisu, jak hosting, usługi IT, obsługa Serwisu, obsługa marketingowa  i PR.

IV. Jako osoba, której dane dotyczą użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych  lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych, w przypadku gdy Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z administratorem danych i wskazać, jakie uprawnienie i w jakim zakresie użytkownik chce realizować.

V. W przypadku gdy użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Pliki cookies

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w  przeglądarce, użytkownik może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

VII. Profilowanie

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami może być zainteresowany użytkownik, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez niego treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzysta, będą bardziej dostosowane do potrzeb użytkownika.
Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec użytkownika skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez Administratora

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest „AS HOME” Laura Wilkowiecka, z siedzibą w Twardogórze, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, NIP: 9112032205, Regon: 384247958, e-mail: biuro@ashome.eu
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem (e-mailowy: biuro@ashome.eu bądź korespondencyjny pod adresem: „AS HOME” Laura Wilkowiecka, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telefonicznego urządzenia końcowego do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone w celu zapytania o ofertę handlową do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie zgoda zostanie cofnięta lub użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
 5. . Administrator ujawni dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych (art. 21 RODO). Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie,  bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.
 7. W przypadku uznania, że prawa użytkownika zostały naruszone, może on wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania wskazany w pkt 3 powyżej.

IX. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora serwisu w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator serwisu poinformuje o zmianie polityki prywatności

X. Polityka prywatności obowiązuje od 01.12.2019

Newsletter

Subscribe to our newsletter to be up to date with news and promotions in our store's offer!